• Nederlands
 • Deutsch
Resort Arcen

Privacy

Het is het beleid van Roompot Vakanties om uiterst zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens.

Geregistreerde informatie

Om het mogelijk te maken u van diensten van Roompot Vakanties te voorzien, is het nodig dat wij specifieke informatie registeren. Alle informatie betreffende uw relevante persoonlijke gegevens zullen (volgens de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, WBP), indien dit nodig is, in onze gegevensverzameling geregistreerd worden. In overeenstemming met de WBP is deze gegevensverzameling aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1012567.
Van de aanvragers van informatie worden de volgende gegevens geregistreerd:

 • Naam, adres, geboortedatum, telefoon- en faxnummer en e-mailadres(sen)
 • De toestemming van de aanvrager hem van relevante extra informatie te voorzien (permission E-mail)
 • Abonnementen van last-minutes en/of nieuwsbrieven
 • Bron van de aanvraag.
Van iedere gast worden vervolgens de boekingsgegevens vastgelegd:
 • Boeker
 • Object
 • Datumgegevens
 • Gegevens betreffende het gezelschap
 • Overige gegevens betreffende de boeking
 • Betalingstermijnen
 • Betalingsgegevens
 • Opmerkingen van de boeker of van de verhuurder
 • Bron van de aanvraag

Gegevens wijzigen/verwijderen

Als u in de Roompot Vakanties databank geregistreerd staat, hebt u het recht een afschrift te ontvangen van de over u verzamelde gegevens. Een verzoek daartoe kunt u richten aan info@roompot.nl of schriftelijk naar Roompot Vakanties, Mariapolderseweg 1, 4493 ZG Kamperland. Ook kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 088 - 0444 999 (gebruikelijke belkosten). Vanuit België: 02 669 81 98. Als uit het ontvangen afschrift naar uw mening blijkt dat de gegevens die over u zijn vastgelegd niet juist of onvolledig zijn of naar uw mening, gelet op het doel van de registratie, niet in de databank van Roompot Vakanties thuis horen, dan kunt u Roompot Vakanties vragen de gegevens aan te passen of te verwijderen. Ook voor een dergelijk verzoek kunt u bovenstaande adressen gebruiken.

Gebruik opgeslagen informatie

Wij zullen de opgeslagen informatie gebruiken om onze diensten uit te oefenen zoals genoemd in de voorwaarden. Verder mogen wij informatie over u gebruiken om u te voorzien van informatie over onze diensten en aanbiedingen waarvan we denken dat ze relevant voor u zijn. Ook kunnen wij een beperkte, relevante selectie van uw gegevens aan derden aanbieden voor het versturen van interessante informatie of leuke aanbiedingen. Uw informatie zal nooit en te nimmer worden opgeslagen in gegevensbestanden van derden, met uw toestemming mogen zij uw adresgegevens slechts gebruiken voor een éénmalige aanbieding. Het gebruik van uw gegevens aan derden zal echter niet gebeuren, indien u bij uw aanvraag/boeking of daarna aan ons heeft gemeld, dat u daarop geen prijs stelt. Roompot Vakanties zal uw gegevens dan niet meer, voor deze interessante informatie of leuke aanbiedingen, aan derden ter beschikking stellen. U kunt zo'n verzoek richten aan het volgende e-mailadres:info@roompot.nl of schriftelijk naar Roompot Vakanties, Mariapolderseweg 1, 4493 ZG Kamperland. Ook kunt u contact opnemen via het telefoonnummer 088 - 0444 999 (gebruikelijke belkosten). Vanuit België: 02 669 81 98.

Als u gebruik maakt van onze site slaan wij automatisch bepaalde informatie op. Dit kan zijn informatie van welke website u komt, naar welke website u toe gaat, welke browser u gebruikt en uw IP-adres. We gebruiken deze informatie in het kader van het normaal gebruik en beheer van onze site en mogen deze informatie gegroepeerd vrijgeven. Door dit groeperen wordt het onmogelijk de gegevens terug te voeren naar een bepaalde gebruiker. Wij zijn niet geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoeker van onze site. Roompot Vakanties is wel geïnteresseerd in informatie die iets zegt over het gebruik van de site, zoals: hoeveel bezoekers krijgen we? Wat zijn de drukke uren en welke pagina's worden het meest bezocht?

Nieuwsbrief

Indien u onze nieuwsbrief ontvangt registreren wij:

 • e-mailadres
 • voornaam
 • achternaam
Om voor u de meest relevante nieuwsbrief te ontvangen kunt u er zelf voor kiezen ons van verdere NAW gegevens te voorzien. Uw gegevens worden altijd gebruikt voor het toezenden van nieuwsbrieven, waarvan u zelf de frequentie kan aangeven. De adressen worden niet aan derden verstrekt en blijven eigendom van Roompot Vakanties.

Afmelden nieuwsbrief

Indien u niet meer geïnteresseerd bent in het aanbod van Roompot Vakanties kunt u zich afmelden voor onze nieuwsbrief. Dat kan door op de ‘afmeld’ knop te drukken in de nieuwsbrief. U komt dan op een pagina waar u uw nieuwsbrieven kunt wijzigen of u kunt zich met een druk op de knop eenvoudig afmelden voor alle nieuwsbrieven van Roompot Vakanties. Als dat niet lukt kunt u een e-mail sturen naar info@roompot.nl met het verzoek uw gegevens te verwijderen.
Na afmelding worden uw gegevens verwijderd uit onze e-mail database. Als u in het verleden een vakantie bij Roompot Vakanties geboekt heeft, blijven uw gegevens wel in onze algemene administratie staan.

Dave
Technische dienst
Vanessa
Receptie
Nadeche
Winkel
Servé
Technische dienst
Jos
Technische dienst
Camiel
Technische dienst
Stan
Snackbar
Senna
Snackbar
Kay
Snackbar