• Nederlands
  • Deutsch
Resort Arcen

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Resort Arcen betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Indien u onjuistheden of andere onregelmatigheden constateert, of wanneer er enige reden is tot twijfel, vragen wij u dit te melden bij resortarcen@resortarcen.nl, zodat wij eventueel maatregelen kunnen nemen. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. U kunt de disclaimers van de verschillende organisaties gelinked op deze site, nalezen op de site van de desbetreffende organisatie. Indien u via deze internetsite een pagina raadpleegt van derden (zgn. link) wijzen wij u erop dat deze informatie wordt verstrekt door de derde, die op de betreffende pagina wordt genoemd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites. Resort Arcenaanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de informatie op deze site. Reacties van bezoekers vallen buiten de verantwoordelijkheid van Resort Arcen. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en ondertekening van reacties van bezoekers. Resort Arcen behoudt zicht het recht voor reacties niet of gedeeltelijk te plaatsen of te bewerken.

Copyright

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Resort Arcen is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Resort Arcen acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de site of de informatie op een aan Resort Arcen gelinkte site.

Merken

Zonder schriftelijke toestemming van Resort Arcen is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Dave
Technische dienst
Vanessa
Receptie
Nadeche
Winkel
Servé
Technische dienst
Jos
Technische dienst
Camiel
Technische dienst
Rick
Restaurant
Britt
Restaurant
Bob
Restaurant